Skip to main content

Formy aktywnego udziału

Sympozjum tematyczne

Dyskusja panelowa

Wystąpienia indywidualne
jedno- lub wieloautorskie

czas wystąpienia to 15 minut

Plakaty

Format A0 (84 cm × 119 cm) w orientacji pionowej

Warsztaty

Czas trwania jednej jednostki warsztatowej to 90 minut.

Weź udział
i poznaj Bydgoszcz

na 31. Ogólnopolską Konferencję Psychologii Rozwojowej nt. Rozwijający się człowiek w świecie nowych i ponadczasowych wyzwań