Skip to main content

Program ramowy oraz szczegółowy 31. OKPR są dostępne do pobrania po kliknięciu w poniższe odnośniki:

Program ramowy 31.OKPR

Program ramowy i szczegółowy 31.OKPR

Książka Abstraktów 31.OKPR

Zapisy na warsztaty

Link do zapisów: https://forms.office.com/e/UkXxk0qnkK

Zapraszamy do zapisywania się na warsztaty, które odbędą się podczas tegorocznej OKPR. W programie mamy 5 warsztatów, prosimy o zapisywanie się na maksymalnie dwa. O przyjęciu zgłoszenia udziału w danym warsztacie decydować będzie kolejność zapisów. Jeśli pozostaną wolne  miejsca, na warsztaty będzie można zapisać się także na miejscu, podczas Konferencji.

 

PROGRAM RAMOWY 31. OKPR

1 czerwca 2023 (czwartek)

9.00-10.30 Rejestracja uczestników i kawa
10.30-11.00 Otwarcie Konferencji, sala 302

Wystąpienia:

prof. B. Krzywosz-Rynkiewicz (Prezeska Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka)
prof. J. Trempała (Dziekan Wydziału Psychologii UKW)
dr A. Malina, prof. uczelni (Dyrektor Centrum Pomocy Psychologicznej UKW)

11.00-11.50 Wykład inauguracyjny: prof. Mike Martin, University of Zurich

Tytuł wykładu: Lifespan Development of Everyday Cognition: A roadmap to what matters most the center of developmental research and innovation
Prowadzenie: prof. Beata Krzywosz-Rynkiewicz

sala 302 (wykład online)

11.50-12.05 Przerwa na kawę (hol)
12.05-12.25 Wręczenie Nagrody za Wkład w Rozwój PSPRC

sala 302

12.25-13.15 Wykład plenarny: prof. Małgorzata Basińska

Tytuł wykładu: Syndrom demoralizacji – kształtowanie i występowanie u osób starszych
Prowadzenie: prof. Janusz Trempała

sala 302

13.15-14.00 Przerwa obiadowa (sala 2)
14.00-15.30

Sesja tematyczna 1

Rola rodziców i rodzeństwa w rozwoju człowieka w ciągu życia – część I

Prowadzenie:
prof. Danuta Borecka-Biernat

sala 302

Sesja tematyczna 2

Nowe narzędzia w pomiarze rozwoju

Prowadzenie:
dr Jarosław Jastrzębski

sala 406

Sesja tematyczna 3

Rozwój człowieka a współczesne kryzysy i wyzwania

Prowadzenie:
prof. Alicja Senejko

sala 407

15.30-15.45 Przerwa na kawę (hol)
15.45-17.15

Sesja tematyczna 4

Rola rodziców i rodzeństwa w rozwoju człowieka w ciągu życia – część II

Prowadzenie:
prof. Anna Oleszkowicz

sala 302

Sesja tematyczna 5
Nowoczesne technologie i nowe zjawiska oraz ich rola w rozwoju człowieka Prowadzenie:
dr Małgorzata Wójtowicz-Szeflersala 406

Sesja tematyczna 6

Tożsamość w procesie rozwoju

Prowadzenie:
prof. Dorota Czyżowska

sala 407

17.15-19.00 Walne zebranie Członków PSPRC (sala 302)

 

2 czerwca 2023 (piątek)

9.00-11.00

Sympozjum 1

Doniosłość kompetencji komunikacyjnej w badaniach nad rozwojem

Przewodnicząca: prof. Maria Kielar-Turska

sala 302

Sympozjum 2
Znaczenie treści poznania dla rozwoju człowieka po adolescencji Przewodniczący:
prof. Dorota Czyżowska i prof. Adam Niemczyński

sala 406

Sympozjum 3

Kompleksowa diagnoza osobowości, czyli funkcjonowania emocjonalno-społecznego i temperamentu, dzieci i młodzieży w Modelu Objawy–Kompetencje–Cechy

Przewodniczący:
prof. Jan Cieciuch

sala 407

Sympozjum 4

Małżeństwo i rodzicielstwo wobec współczesnych wyzwań

Przewodnicząca:
prof. Katarzyna Adamczyk

sala 408

11.00-12.00 Sesja plakatowa przy kawie (hol)
12.00-12.50 Wykład plenarny: prof. Przemysław Grzybowski
Tytuł wykładu: Historie (nie)osobiste. Polska szkoła podczas wojny w Ukrainie
Prowadzenie: dr Ludmiła Zając-Lamparska, prof. UKWsala 302
12.50-13.40 Przerwa obiadowa (sala 2)
13.40-15.40

Sympozjum 5

Wybrane nowe teorie, nowe konstrukty i nowe problemy w psychologii rozwoju człowieka

Przewodniczące:
prof. Ludwika Wojciechowska i dr Agnieszka Bieńkowska

sala 406

Dyskusja Panelowa

nt. Znaczenie ideałów w rozwoju umysłu i osobowości człowieka

Wykład wprowadzający: Prof. Adam Niemczyński,
Przewodniczenie obradom:
prof. Janusz Trempała

sala 302

Sesja tematyczna 7
Zagadnienia diagnozy i terapii w kontekście prawidłowego i nieprawidłowego przebiegu rozwojuProwadzenie:
prof. Aleksandra Jasielska

sala 407

Warsztat 1

Kompas Kreatywności, czyli o potrzebie wspierania rozwoju kreatywności i kompetencji wielokulturowych

dr Dorota M. Jankowska
i dr Aleksandra Gajda

sala 408

15.40-16.30 Forum historyczne dotyczące postaci Profesor Marii Grzegorzewskiej

Wykład: dr Anna Hryniewicka
Prowadzenie: prof. Maria Kielar-Turska

sala 302

16.30-16.45 Przerwa na kawę (hol)
16.45-18.15

Sesja tematyczna 8

Treningi jako oddziaływania wspomagające rozwój w różnych okresach życia
Prowadzenie:
dr Ludmiła Zając-Lamparska, prof. UKW

sala 302

Warsztat 2

Nowoczesna diagnoza funkcjonalna w praktyce – Narzędzia diagnostyczne Diagmatic
mgr Bogumiła Pasierb-Nowak, mgr Jakub Wojtas

sala 407

Warsztat 3

Góry lodowe niepożądanych zachowań, czyli co stoi u podstaw strategii “niegrzecznych” dzieci

mgr Teresa Ulanowska, mgr Joanna Goc-Matyskiel, mgr Sylwia Anderson-Hanney

sala 406

Warsztat 4

Plastelinografia dla dużych i małych

dr Maria Aleksandrovich

sala 408

20.00 -23.00 Bankiet (Restauracja 3V6, CityHotel, ul. 3 maja 6)

 

3 czerwca 2023 (sobota)

9.30-11.00

Sesja tematyczna 9

Wybrane zjawiska rozwojowe okresu dorosłości

Prowadzenie:
dr Paulina Michalska

sala 406

Sesja tematyczna 10

Rozwój dzieci i młodzieży oraz uwarunkowania tego rozwoju

Prowadzenie:
prof. Elżbieta Napora

sala 302

Sesja tematyczna 11

Wyzwania współczesnego rodzicielstwa

Prowadzenie:
dr Anna Szymanik-Kostrzewska

sala 407

11.00-11.30 Przerwa na kawę (hol)
11.30-13.00

Sesja tematyczna 12

Zjawiska rozwojowe w okresie późnej dorosłości

Prowadzenie:
prof. Henryk Olszewski

sala 302

Sesja tematyczna 13 Wyzwania i dylematy związane z prokreacją

Prowadzenie:
prof. Lucyna Bakiera

sala 406

Warsztat 5

Pozytywne aspekty porażki – wspieranie dzieci i młodzieży w radzeniu sobie z niepowodzeniami w oparciu o karty Failowship dla dzieci i młodzieży

mgr Teresa Ulanowska i mgr Jarosław Łojewski

sala 407

13.00-13.20 Zakończenie Konferencji oraz wręczenie Nagrody dla Młodych Badaczy za Najlepszy Plakat prezentowany podczas 31. OKPR